Vacatures

Schiermonnikoog is met ongeveer 950 inwoners de kleinste gemeente van Nederland. Het eiland drijft in economische zin op toerisme. Een groot deel van ons eiland heeft de status van Nationaal Park. Wij willen een goed voorzieningenniveau voor onze inwoners en gasten. Een uitdaging voor onze kleine zelfstandige gemeente.

De ambtelijke organisatie bestaat uit 27 medewerkers die een goede dienstverlening aan onze inwoners en gemeentebestuur leveren. De meeste collega's maken deel uit van de eilander gemeenschap. De lijnen tussen inwoners, bestuur en medewerkers zijn kort. Dit vraagt om betrokkenheid bij die eilander samenleving. Het vermogen om zakelijk en integer om te gaan met de aanwezige verschillende belangen is hiermee onlosmakelijk verbonden. Onze ambitie is ingewikkelde zaken zo eenvoudig mogelijk oplossen en dichtbij de mensen te staan.

Openstaande vacatures

Op dit moment hebben wij de volgende vacatures:

Er zijn op dit moment geen vacatures beschikbaar.