Combinatie vacatures

Werken bij de gemeente Schiermonnikoog - Natuurlijk!

De gemeente Schiermonnikoog zoekt nieuwe collega’s

Gecombineerde vacatures

Als je bij de gemeente Schiermonnikoog werkt, dan ben je vanuit je eigen aandachtsgebied breed inzetbaar. Je adviseert inwoners, ondernemers en organisaties en werkt nauw samen met collega’s en in samenwerkingsverbanden. Verder kijken dan je eigen takenpakket, met elkaar een klus klaren of iets van een ander werkveld overnemen is bij ons vanzelfsprekend. 

We hebben in totaal 1,2 fte vacatureruimte. Dit is ter vervanging van medewerkers die zijn vertrokken, of nu op tijdelijk contract bij ons werken en deels ter uitbreiding van de formatie. Wij hebben hier drie deelvacatures van gemaakt. Deze kunnen zowel gecombineerd als zelfstandig worden ingevuld. We maken daarbij graag gebruik van jouw kennis, ervaring en ambitie. Bij een combinatie kunnen we nader met elkaar in overleg over de exacte verdeling van het aantal uren / fte’s. 

Zit er iets voor jou bij?

2022-A

Adviseur Ruimtelijke Ordening en Omgevingswet

0,3 fte, schaal 9

HBO, RO, Omgevingswet

 Je adviseert over het brede RO beleidsterrein vanuit een integrale blik

 • Het opstellen van RO adviezen over afwijkingsvergunningen
 • Advies over allerlei vragen omtrent bestemmingsplan (aan de hand van concrete initiatieven)
 • Visie ontwikkeling, bijvoorbeeld op detailhandel, wonen en bedrijven
 • Het meewerken aan de introductie van de Omgevingswet.

Je werkt nauw samen met de senior medewerker RO, de collega’s van het domein bouwen en wonen en externe adviseurs.

2022-B
Medewerker vergunningen WABO/Omgevingswet

0,5 fte, schaal 9.

HBO, WABO, kennis en ervaring met vergunningverlening op gemeentelijk niveau.

De kern van jouw werk is het beoordelen van WABO (aan)vragen en meldingen (eenvoudig en complex). Daar hoort ook bij:

 • Zelfstandig omgevingsvergunningaanvragen behandelen (deelactiviteit bouwen, handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening, uitweg, reclame)
 • Toetsen van bouwplannen op ontvankelijkheid, voorleggen aan de welstandscommissie, toetsen aan het bestemmingsplan en het Bouwbesluit
 • Afhandelen van sloop- en asbestmeldingen en sloop- en kapvergunningen
 • Vraagbaakfunctie binnen het team
 • Advies geven aan inwoners over wat nodig is om een (bouw)aanvraag in te dienen
 • Afstemming met toezichthouder bouw en gebruik
 • Beleid maken en uitvoeren voor het vergunningentraject op basis van de Omgevingswet.

Je stemt af met de toezichthouder bouw en gebruik en andere collega’s van het domein bouwen en wonen en externe adviseurs.

2022-C

Juridisch beleidsmedewerker

0,4 fte schaal 10

HBO (juridisch)

Je adviseert over algemeen bestuurlijk-juridische zaken en hebt diverse aandachtsgebieden.

 • Opstellen en actualisering van APV
 • Vergunningverlening op basis van de APV en bijzondere wetten
 • Wet Openbaarheid Bestuur / Wet Open Overheid
 • Bezwaarschriften
 • AVG
 • Contractbeheer.

Je werkt samen met de collega’s binnen het beleidsteam en met andere gemeenten en de Waddeneilanden.   

Wie zoeken wij?

Heb jij de gevraagde werkervaring en het opleidingsniveau en inzicht in het vakgebied binnen een gemeente? Kun je overzicht bewaren, prioriteiten stellen, heb je een oplossings- en klantgerichte benadering en kun je goed luisteren, samenwerken, helder communiceren en sta je stevig in je schoenen? Dan zoeken wij jou! Laat in je sollicitatie zien hoe jij bij onze organisatie en op het eiland Schiermonnikoog past!

Wat bieden wij?

De vacatures zijn uitgedrukt in fte’s. Een fte staat voor 36 uur.

De hoogte van het salaris kun je terugvinden op www.caogemeenten.nl. Prima secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder vrij besteedbaar budget via IKB met uitruilmogelijkheden, opleidingsmogelijkheden en flexibele werktijden. Een interessante werkplek voor een jaar met de intentie om tot een vast dienstverband te komen. Tijdens de inwerkperiode is het belangrijk om grotendeels op het eiland te zijn. Afhankelijk van de vacature en de omvang is het daarna waar mogelijk te combineren met thuiswerken, het zogenaamde hybride werken.  

Geïnteresseerd?

Wij kijken uit naar jouw sollicitatie! Heb je nog vragen? Neem dan contact op met gemeentesecretaris René Thedinga (0519 535050), of per e-mail via solliciteren@schiermonnikoog.nl.

Heb je belangstelling? Dan kun je digitaal solliciteren via solliciteren@schiermonnikoog.nl. Graag daarbij aangeven voor welk(e) vacaturenummer(s) je in aanmerking wilt komen.

Bij indiensttreding wordt gevraagd een actuele VOG te overleggen.

Delen mag altijd, graag zelfs! Geen acquisitie of aanbiedingen van bureaus.