Wat is het?

Het meebrengen van een auto, motor, brommer of snorfiets naar Schiermonnikoog is niet toegestaan. U heeft hiervoor een tijdelijke ontheffing nodig die wij alleen bij uitzondering afgeven. Maak zo mogelijk gebruik van alternatieven, zoals taxi en pakketdienst.

Hoe werkt het?

Voor een tijdelijke ontheffing geldt het volgende:

 • Alleen als er geen alternatief vervoer voorhanden is
 • Het voertuig is één tot enkele dagen (maximaal 10 dagen) nodig
 • Uw voertuig voldoet aan onze grenzen voor gewicht en afmetingen (geen vrachtverkeer of zwaar voertuig). Voor gewicht en afmetingen van vrachtwagens en andere (zware) voertuigen, kijkt u bij de tijdelijke ontheffing rijverbod voor bedrijven.

Aanwijzing voordat u aanvraagt

Tijdelijke ontheffing wordt onder andere verleend als het gaat om de volgende genoemde zaken:

 • ingerichte servicewagens, noodzakelijk voor werkzaamheden op het eiland;
 • vrachtauto’s voor (bouw)materialen, die moeten worden afgeleverd op het eiland;
 • vracht- of bestelauto’s ten behoeve van verhuizingen;
 • noodzakelijk vertegenwoordigersbezoek, mits er grote hoeveelheden goederen moeten worden vervoerd.
 • motorvoertuigen noodzakelijk voor radio-, t.v.- en filmopnamen;
 • motorvoertuigen van inwoners van de gemeente Schiermonnikoog;
 • motorvoertuigen noodzakelijk voor het vervoer van paardentrailers noodzakelijk voor het vervoer van paarden;

Tijdelijke ontheffingen rijverbod worden niet verleend voor auto’s, alleen te gebruiken voor het vervoer van aanhangwagens.

Kortste route

U bent als bestuurder in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor het inperken van de schadelijke gevolgen voor het autoluwe karakter van het eiland. Zo dient u de kortste route te rijden naar uw bestemming. Afwijken van de route is niet toegestaan.

Controle

Wij controleren met grote regelmaat of automatisch afgegeven ontheffingen aan de beleidsregels voldoen. Mochten er twijfels zijn dan nemen wij contact met u op. Wanneer u niet aan de beleidsregels blijkt te voldoen wordt uw ontheffing ingetrokken. Hiervan wordt u op de hoogte gesteld.

Handhaving

De politie op het eiland controleert dagelijks de naleving van onze bovenstaande voorschriften. Op grond van de Wegenverkeerswet kunnen ontheffingen worden ingetrokken als een bestuurder zich niet aan bovenstaande voorschriften houdt of als wordt geconstateerd dat een ontheffing op grond van onjuist verstrekte informatie is afgegeven.

Jaarontheffing

Bent u voor werkzaamheden vaker dan tien keer op Schiermonnikoog, dan kunt u een jaarontheffing aanvragen via de Publieksbalie van de gemeente: Contact en openingstijden | Gemeente Schiermonnikoog

Wat moet ik doen?

Vraag hieronder een tijdelijke ontheffing aan.

Tijdelijke ontheffing rijverbod particulieren

Na verzending van een aanvraag kunt u geen wijzigingen meer doorgeven. De aanvraag is dan definitief.

Wat kost het?

De kosten voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een ontheffing bedragen:

 • Tijdelijke ontheffing: € 33,75 (2024)

Naast de gemeentelijke kosten (leges) voor een ontheffing betaalt u ook voor het meenemen van uw voertuig op de veerboot. De prijzen vindt u op www.wpd.nl.

Hoe lang duurt het?

De ontheffing dient u uiterlijk 3 werkdagen voorafgaand aan de dag waarvoor de ontheffing moet gelden aan te vragen. Afwijking van de indieningstermijn wordt slechts in zeer uitzonderlijke gevallen toegestaan.