Wat is het?

Ouders (of verzorgers) van uitwonende studenten kunnen op grond van de regeling Toelage Uitwonende Studerenden (TUS) in aanmerking komen voor een gemeentelijke toelage. Het betreft een toelage voor leerlingen tot en met 17 jaar die aan de vaste wal studeren en wonen. Ook studenten van 18 jaar en ouder die een opleiding volgen in het voortgezet onderwijs (havo, vwo) en geen studiefinanciering ontvangen, komen hiervoor in aanmerking.

De gemeente Ameland behandelt deze aanvragen. 

Direct regelen

Aanvraagformulier

Belangrijk

Aanvragen voor schooljaar 2022/2023 moet voor 1 maart 2023 zijn ingediend.

Hoe werkt het?

U heeft waarschijnlijk recht op een TUS wanneer u:

  • een ouder/verzorger bent van een uitwonende studerende tot 18 jaar oud en u zelf op Schiermonnikoog woont;
  • 18 jaar of ouder bent en een opleiding volgt in het voortgezet onderwijs (HAVO, VWO) en (één van) uw ouder(s) op Schiermonnikoog woont.

Bij een inkomen lager dan € 38.074,46 ontvangt u de maximale toelage € 172,34. Is uw inkomen hoger dan dit bedrag, dan neemt de tegemoetkoming met elke meer verdiende euro langzaam af. Twijfelt u of u in aanmerking komt voor deze toelage? Dien dan toch een aanvraag in.

Wat moet ik doen?

Uw aanvraag voor een toelage uitwonende studerende voor schooljaar 2022/2023 moet uiterlijk voor 1 maart 2023 bij de gemeente binnen zijn. Bij het aanvraagformulier moeten ook een aantal bijlagen ingeleverd worden:

  • Een bewijs waaruit blijkt dat de student uitwonend is;
  • Een bewijs waaruit blijkt dat de student is ingeschreven aan de onderwijsinstelling die u op het formulier heeft ingevuld;
  • Een inkomensverklaring van de belastingdienst van het kalenderjaar 2020 waar uw verzamelinkomen uit blijkt. Op te vragen bij de belastingdienst via

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/werk-en-inkomen/content/hoe-kom-ik-aan-een-inkomensverklaring(externe link)

Hoe lang duurt het?

De verwachte afhandeltijd is 4 weken.

Aanvullende informatie