Toeristenbelasting

Wat is het?

De gemeente heft toeristenbelasting, omdat toeristen gebruik maken van voorzieningen in de gemeente. Ondernemers die een slaapplek aanbieden aan toeristen betalen de toeristenbelasting.

Als u een slaapplek aanbiedt in uw hotel, bed & breakfast, recreatiewoning of camping, krijgt u een aanslag toeristenbelasting. U kunt dit bedrag doorberekenen aan de toerist die bij u overnacht.

Als uw gasten in dezelfde gemeente wonen als waar uw bedrijf zit, hoeft u geen toeristenbelasting te betalen voor uw gasten.

Een nieuwe verordening toeristenbelasting

Voor het innen van de toeristenbelasting hanteren wij de forfaitaire systematiek. Dit betekent dat de hoogte van de aanslag wordt berekend naar het aantal slaapplaatsen van uw vakantieonderkomen en het in de verordening toeristenbelasting genoemde bezettingsgraad. Onderzoek heeft uitgewezen dat de bezettingsgraad van de verblijfsaccommodaties die wij  hanteren veel lager is dan de werkelijke bezettingsgraad. Met ingang van 2024 kiezen we er daarom voor om het forfaitair tarief te verhogen. Dit betekent ook dat het aanslagbedrag toeristenbelasting hoger is dan vorige jaren.
 

Wat moet ik doen?

U betaalt de toeristenbelasting.

Werkelijk aantal overnachtingen lager?

Het kan voorkomen dat het werkelijk aantal overnachtingen in het belastingjaar lager is dan het berekende aantal overnachtingen. Op uw verzoek passen wij dan de aanslag aan. Stuur bij uw verzoek wel bewijsstukken mee. Denk hierbij aan nachtverblijfregisters, accountantsverklaringen en dergelijke.

Bezwaar maken?

Als u het niet eens bent met de aanslag, kunt u bezwaar maken. Zet in uw bezwaar het aanslagnummer en leg uit waarom u het er niet mee eens bent.

Stuur uw bezwaar binnen 6 weken na de datum op het aanslagbiljet naar de gemeente.