In de meeste huishoudens is aardgas nu nog een vanzelfsprekende keuze voor verwarmen en koken. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat hier de komende dertig jaar verandering in komt. Niet in één keer, maar langzaam, in stappen en per wijk. Hoe de gemeente dit gaat oppakken, staat in de transitievisie warmte.

De gemeenteraad heeft de transitievisie warmte voor Schiermonnikoog op 21 december 2021 vastgesteld. Hierin staat dat we stapsgewijs toewerken naar een systeem waarbij we allemaal overgegaan op duurzaam verwarmen en koken zonder aardgas. Dit noemen we de warmtetransitie.

Bij de warmtetransitie op Schiermonnikoog ligt de nadruk op isolatie en energiebesparing, individuele oplossingen en eventueel kleine collectieve systemen. De warmtetransitie is verbonden met de projectnota Dursum Eilaun. Dursum Eilaun bestaat uit verschillende thema’s die in doelen en scenario’s zijn uitgewerkt. In de uitvoering starten we met energie. De voorstelde strategie voor de warmtetransitie is van de scenario’s Dursum Eilaun afgeleid.

De definitieve keuze voor een warmtealternatief per wijk wordt in een volgende fase nader onderzocht en bepaald. Tot 2030 zullen de meeste gebouwen nog gebruik blijven maken van aardgas. Wel gaan we verregaande stappen zetten om het energieverbruik terug te dringen. In 2050 is Schiermonnikoog naar verwachting aardgasvrij.