Uitvoering Regio Deal De Waddeneilanden van start met officiële bekrachtiging Minister Hugo de Jonge

Op woensdag 1 november 2023 gaf Minister Hugo de Jonge (Binnenlandse Zaken Koninkrijksrelaties, Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) het officiële startsein voor Regio Deal De Waddeneilanden. Het Rijk, Provincie Fryslân, Provincie Noord-Holland en de vijf eilandgemeenten investeren de aankomende vier jaar samen 36 miljoen euro in projecten op het gebied van woningbouw, onderwijs, innovatief ondernemerschap, bereikbaarheid, duurzame energie en circulaire economie.

De Regio Deal geeft een sterke impuls aan de brede welvaart op de eilanden en zet ontwikkelingen in gang die de draagkracht van de eilandgemeenten te boven gaan.

Michiel Schrier (burgemeester van Vlieland en voorzitter van de stuurgroep van het Programma Waddeneilanden): “Het is fantastisch dat onze Regio Deal-aanvraag van zo’n jaar geleden, vandaag is beklonken. Nu kunnen we aan de slag met de uitvoering; samen met onze partners, inwoners en andere betrokkenen werken we aan bloeiende, levendige en leefbare eilandgemeenschappen, nu en in de toekomst.”

De eilanden willen meer passende woningen bouwen, maatschappelijke voorzieningen optimaliseren, nieuwe vormen van bedrijvigheid ontwikkelen, de continuïteit en kwaliteit van het onderwijs verhogen en het vervoer en eilander gebouwen (inclusief recreatiewoningen) verduurzamen. Op de eilanden worden ook initiatieven gestart ten behoeve van een gunstig ontwikkelklimaat voor een circulaire economie. De projecten en inspanningen zijn onderling met elkaar verbonden. Versterking van de samenwerking binnen de regio en tussen de eilanden is daarom cruciaal.

Leefbare, vitale en duurzame eilanden
De Waddeneilanden worden internationaal geroemd om natuur, rust en ruimte. Ze zijn een trekpleister voor honderdduizenden bezoekers per jaar. De aantrekkingskracht als toeristische bestemming én uitdagingen zoals klimaatverandering, zeespiegelstijging, wooncrisis, vergrijzing, bereikbaarheid en energietransitie, maken dat ze uit balans dreigen te raken. De geïsoleerde eilandligging brengt met zich mee dat wonen, werken en leven zich voor de meeste inwoners op dezelfde plek afspelen: het eiland. Er is geen achterland waarop eilanders terug kunnen vallen. De eilanden zijn dus genoodzaakt hun eigen boontjes te doppen. De Regio Deal Waddeneilanden maakt krachtenbundeling en samenwerking mogelijk en zet ontwikkelingen in gang die nodig zijn voor een leefbare, vitale en duurzame samenleving op de eilanden.

Meer informatie over de regiodeal.