Het college van burgemeester en wethouders van Schiermonnikoog bouwt de komende vier jaar verder op de motto’s uit het coalitieakkoord: participatie, omkijken naar elkaar, fijn wonen, veilig buiten zijn en meer circulaire economie. Het college heeft dit verwoord in een uitvoeringsplan. 

In het uitvoeringsplan staat waaraan het college de komende jaren wil werken, wanneer ze dat wil doen en of de benodigde financiën hiervoor al bekend en gereserveerd zijn. Het uitgangspunt voor het uitvoeringsprogramma is het coalitieakkoord  “Omsjain nooi ineeuwr en feurút!”, oftewel: “Omkijken naar elkaar en vooruit!” Dit coalitieakkoord is opgesteld door de twee raadsfracties die nu het college vormen.

Het college benoemt op alle terreinen actiepunten. Het college wil snel aan de slag met nieuw participatiebeleid. Daarin wordt duidelijk hoe, wanneer en met welke verwachtingen de gemeente met de inwoners in gesprek gaat. Ook legt het college een link met de 17 zogenaamde SDG-doelen, de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. De kleinste gemeente van Nederland, die zichzelf SDG-gemeente noemt, wil laten zien dat zij een bijdrage levert aan een betere wereld, ook als het gaat om kansengelijkheid, anti-discriminatie, armoedebestrijding en een eerlijker verdeling van economische groei. De SDG-doelen komen in de volgende begroting al naar voren.