De gemeente Schiermonnikoog zoekt een coördinerend beleidsmedewerker / loco-secretaris (36 uur) en een beleidsmedewerker ruimtelijke ordening (3,5 dag / 25,2 uur).

Coördinerend beleidsmedewerker / loco-secretaris

Je bent beleidsmedewerker op de onderwerpen economische zaken, recreatie, toerisme, leefbaarheid en onderwijs. Ook de Streekagenda en de Waddensamenwerking horen bij je takenpakket. Je bent coördinator van het sociaal- en welzijnsdomein, lid van het MT en sparring-partner voor de gemeentesecretaris.

Sta jij stevig in je schoenen in een politiek-bestuurlijke omgeving en heb je ervaring met de besluitvorming in een gemeentelijke organisatie? Dan zoeken wij jou!

Beleidsmedewerker ruimtelijke ordening

Als beleidsmedewerker RO ben je verantwoordelijk voor het:

  • adviseren over juridisch-planologische aspecten van ruimtelijke ontwikkelvraagstukken en actualisatie van bestemmingsplannen;
  • coördineren en verzorgen  van het besluitvormingstraject van planologische en juridische procedures (bestemmingsplannen, wijzigingsplannen, afwijkingsbesluiten).

​​​​​​​Is RO jouw vakgebied en wil jij vanuit die deskundigheid bijdragen aan de ontwikkeling van het eiland Schiermonnikoog? Dan is dit jouw kans.

Volledige vacatureteksten