Democratie is van groot belang, ook op Schiermonnikoog.  

Iedereen moet vrij zijn om zijn of haar (politieke) mening te geven.

Meer dan de helft van raadsleden, burgemeesters en wethouders krijgt te maken met bedreiging en intimidatie blijkt uit cijfers van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Onze democratie wordt ondermijnd op het moment dat je als raadslid of collegelid je stem niet (meer) in vrijheid kunt uitbrengen of kunt laten horen. Je mag het met elkaar oneens zijn, maar grensoverschrijdend gedrag, intimidatie en (verbale) agressie, online en offline, is nooit de oplossing.

De gemeenteraad heeft een veiligheidsprotocol opgesteld. We geven hiermee een krachtig signaal af dat agressie en geweld tegen raadsleden, burgemeester en wethouders onacceptabel is en nooit wordt getolereerd.

In de raadsbijeenkomst van 7 maart a.s. wordt het Veiligheidsprotocol vastgesteld en ondertekend door de leden van de gemeenteraad en het college van Burgemeester en wethouders.

Het Veiligheidsprotocol is te vinden bij de Raadsbijeenkomst 7 maart(externe link)