Wat is het?

Bezoekt uw kind een school aan de vaste wal, dan kunt u in bepaalde gevallen een vergoeding voor de vervoerskosten aanvragen. Hieronder staan twee mogelijkheden:

  • Vergoeding leerlingenvervoer
  • Leerlingenvervoer Lauwersoog - Dokkum

Leerlingenvervoer

Bezoekt uw kind een school voor (speciaal) basisonderwijs en staat de basisschool op minimaal zes kilometer van uw woning? Of bezoekt uw kind een school voor voortgezet speciaal onderwijs en staat deze school op minimaal zes kilometer afstand van uw woning? Dan kunt u in aanmerking komen voor een vergoeding van de vervoerskosten. Dit geldt ook voor ouders van gehandicapte leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs.

De hoogte van de vervoersvergoeding is afhankelijk van de afstand naar de school, de wijze van vervoer en het inkomen van de ouders. Er wordt rekening gehouden met de dichtstbijzijnde toegankelijke school voor de leerling.

U kunt de aanvraag voor de vergoeding van de vervoerskosten voor het schooljaar 2024-2025 tot uiterlijk 1 juni 2024 indienen. Gebruik hiervoor de aanvraag leerlingenvervoer.

Aanvraag

We hebben de volgende bijlage(n) nodig om uw aanvraag te verwerken:

  • Verklaring van de school waaruit blijkt aan welke school de leerling waarvoor de tegemoetkoming wordt aangevraagd, is ingeschreven.
  • Bij schoolsoort Basisonderwijs en Speciale school voor Basisonderwijs zal gevraagd worden naar inkomensgegevens. Dit gaat om gegevens waaruit het verzamelinkomen van (beide) ouders/verzorgers van de leerling blijkt in het 2e kalenderjaar voorafgaande aan het schooljaar (voor schooljaar 2024-2025 vragen wij de inkomensgegevens van 2022).

Dagelijks vervoer Lauwersoog - Dokkum

Leerlingen die op Schiermonnikoog wonen en na het einde van het basisonderwijs geen bij hun persoonlijke situatie aansluitend onderwijs kunnen volgen op Schiermonnikoog kunnen soms in aanmerking komen voor georganiseerd vervoer. De leerling is in dat geval aangewezen op onderwijs aan de vaste wal (Dokkum). Dit geldt voor leerlingen vanaf 4 havo/vwo of het praktijkonderwijs.

Ouders dragen zelf bij in de kosten van deze vorm van vervoer. De hoogte van de eigen bijdrage wordt bepaald aan de hand van de werkelijke kosten van het openbaar vervoer.

Aanvraag

U dient een aanvraag in bij de gemeente. Doe dit vóór 1 juni. Geef bij uw aanvraag de volgende informatie:

  • het soort vervoer
  • naam en plaats van de school

Hoe lang duurt het?

U krijgt binnen 8 weken bericht van de gemeente of u in aanmerking komt voor een vergoeding of tegemoetkoming.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente, dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.