Wat is het?

De gemeente wil bewoners en gasten stimuleren om bewuster om te gaan met water en groenafval. Daarom geeft de gemeente een vergoeding wanneer u een regenton of compostvat aanschaft. Deze regeling geldt voor eigenaren, huurders, stichtingen en vereniging in de gemeente Schiermonnikoog. De regeling loopt tot 31 december 2026.

Hoe werkt het?

Voor deze subsidieregeling gelden in ieder geval de volgende voorwaarden:
 

 • U bent eigenaar van een (recreatie)woning in de gemeente Schiermonnikoog of een huurder met toestemming van de eigenaar van de woning voor het plaatsen van een ton of vat, of een aanvrager namens een stichting of vereniging.
 • De aangeschafte regenton of compostvat dient op het aangevraagde adres te worden geïnstalleerd.
 • De hoogte van de subsidie bedraagt 50% van de aanschafwaarde met een maximum van €25,00 per vat of ton.
 • Per woning of gebouw kunt u maximaal één regenton en één compostvat aanschaffen.
 • Het maximale subsidiebedrag per aanvrager is €50,00.
 • Door het college van burgemeester en wethouders wordt een register bijgehouden van de op grond van deze subsidieregeling verleende subsidies.
 • De gemeente heeft een totaalbudget voor het verstrekken van de subsidies. De subsidieaanvragen worden op volgorde van indienen behandeld totdat het budget op is, en uiterlijk tot 31 december 2026.
   

Wat moet ik doen?

 • U schaft zelf de producten aan en bewaart uw aankoopbewijs. 
 • U stuurt een kopie van het aankoopbewijs met het declaratieformulier naar de gemeente Schiermonnikoog.
 • De gemeente Schiermonnikoog toetst of uw betalingsbewijs aan de voorwaarden voldoet en verschaft u de subsidie.

Hoe lang duurt het?

De gemeente betaalt uit binnen 30 dagen na indiening van de complete declaratie.

De gemeente heeft een totaalbudget voor het verstrekken van de subsidies. De subsidieaanvragen worden op volgorde van indienen behandeld totdat het budget op is, en uiterlijk tot 31 december 2026.