Naar aanleiding van onze oproep in de nieuwsbrief is op 27 maart 2023 een informatiebijeenkomst gehouden over de inspiratiegids voor de Overtuinen. Tussen de twintig en vijfentwintig eilanders waren bij deze bijeenkomst aanwezig.

Wat is de Inspiratiegids?

De inspiratiegids is een hulpmiddel voor plannenmakers. In de gids komen tips hoe met erfscheidingen, verhardingen, groen en bebouwing kan worden aangesloten bij de ruimtelijke en cultuurhistorische kwaliteiten van de overtuinen. Deze tips geven een nadere uitleg van de regels en criteria die in het bestemmingsplan en de welstandsnota staan. Hierdoor dragen de tips bij aan meer duidelijkheid en een soepeler vergunningentraject.

Hoe gaan we hem maken?

De inspiratiegids wordt gemaakt voor en door eilanders onder leiding van professionals. In de werkgroep, met eigenaren van overtuinen maar ook andere ge√Įnteresseerden uit het dorp, worden tips voor erfscheidingen, verhardingen, groen en bebouwing begrijpelijk opgeschreven en uitgebeeld. We zoeken voor de werkgroep 10-15 eilanders, die o.a. kennis hebben van ecologie, geschiedenis, inheemse beplanting, bouwen en aanleggen. De werkgroep zal drie keer samenkomen. De eerste twee bijeenkomsten zijn gepland op 10 mei en 22 juni 2023, de laatste wordt samen met de werkgroep na de zomervakantie gepland.

Hoe kunt u meedoen?

Zijn de overtuinen u lief en wilt u in een werkgroep actief meewerken aan de gids? U kunt zich tot 13 april opgeven via postbus20@schiermonnikoog.nl. Bij deze opgave  ontvangen we graag een korte motivatie en uw achtergrond.