Wat is het?

Volwassenen vanaf 18 jaar met weinig geld kunnen via het Volwassenfonds Sport en Cultuur sporten of aan kunst en cultuur doen. De gemeente Schiermonnikoog en het jeugdfonds werken samen om te zorgen dat iedereen mee kan doen.

Sporten of bezig zijn met een creatieve hobby als schilderen, theater of beeldende kunst heeft een bewezen positief effect op de gezondheid. In de gemeente Schiermonnikoog leven diverse huishoudens van een laag inkomen. Om hen te ondersteunen is het volwassenenfonds sport & cultuur in het leven geroepen. De gemeente vindt deelnemen aan sport en culturele activiteiten erg belangrijk. Door aan te haken bij het volwassenenfonds dragen we actief bij aan een gezond en gelukkig leven van de inwoners van onze gemeente.

Direct regelen

Een aanvraag bij het volwassenenfonds wordt gedaan door een contactpersoon die actief is binnen de gemeente. Denk bijvoorbeeld aan een schuldhulpverlener, buurtsportcoach of iemand van het gebiedsteam.  

Contactpersonen volwassenenfonds

Extra informatie over het volwassenenfonds

Het volwassenenfonds sport & cultuur zorgt ervoor dat het lesgeld en/of materialen worden betaald voor volwassenen die leven van een laag inkomen. De visie van het volwassenenfonds is een inclusieve samenleving, waarin iedereen profiteert van de kracht van sport & cultuur. De missie is het wegnemen van financiële drempels tot sport & cultuur bij volwassenen.