De voorlopige uitslag van de verkiezing van Provinciale Staten en Waterschappen.

Provinciale Staten

#

Partij

Aantal stemmen

1

CDA

45

2

Forum voor Democratie

2

3

Partij van de Arbeid (PvdA)

92

4

VVD

54

5

FNP

17

6

GroenLinks

56

7

Christen Unie

23

8

PVV (Partij voor de Vrijheid)

15

9

SP (Socialistische Partij)

21

10

D66

36

11

Partij voor de Dieren

53

12

50plus

4

13

Ja21

19

14

Belang van Nedereland

3

15

Provinciaal Belang Fryslan

10

16

AWP voor water klimaat en natuur

0

17

BBB

141

   
 

Totaal stemmen op kandidaten

591

 

Ongeldige stembiljetten

3

 

Blanco stembiljetten

1

 

Totaal aantal uitgebrachte stemmen

595

   
 

Aantal stemgerechtigden

798

 

Aantal uitgebrachte stemmen

595

 

Opkomstpercentage

74,56%

Waterschappen

#

Partij

Aantal stemmen

1

CDA

45

2

Water Natuurlijk

92

3

Partij van de Arbeid (PvdA)

170

4

FNP

21

5

VVD

35

6

Lagere Lasten Burger

19

7

Christen Unie

21

8

Partij voor de Dieren

48

9

Boer Burgerbeweging (BBB)

120

10

Beland van Nederland (BVNL)

7

11

AWP voor Water, Klimaat en Natuur

21

   
   
 

Totaal stemmen op kandidaten

599

 

Ongeldige stembiljetten

2

 

Blanco stembiljetten

6

 

Totaal aantal uitgebrachte stemmen

607

   
 

Aantal stemgerechtigden

865

 

Aantal uitgebrachte stemmen

607

 

Opkomstpercentage

70,17%

Op onze verkiezingspagina vindt u de uitslagen per kandidaat: uitslagen verkiezingen