Wat is het?

De Wet goed verhuurderschap biedt een oplossing voor een paar grote problemen op de particuliere verhuurmarkt. 
Allereerst is de wet gericht op het voorkomen en tegengaan van discriminatie en intimidatie. Ook zijn verhuurders verplicht een schriftelijk huurcontract op te stellen. En ze moeten huurders informeren over hun rechten en plichten.

Sommige verhuurders of huisbazen nemen het echter niet zo nauw met de rechten van de huurder. Zij houden zich mogelijk niet aan de wetten en regels. Ze onderhouden de woningen slecht en/of vragen te hoge huren. Soms worden huurders onder druk gezet. Daardoor kunnen ongewenste situaties ontstaan waarbij huurders zich niet veilig voelen in hun woning.

Zoekt of huurt u een woning van een verhuurder? En vindt u dat de verhuurder discrimineert of bedreigt? Te hoge borg vraagt of oneerlijke servicekosten rekent? Dan kunt u ongewenst gedrag van verhuurders melden. 

Uitlegvideo

Er is ook een uitlegvideo beschikbaar over deze nieuwe wet: Uitlegvideo Wet goed verhuurderschap. Deze video is ook beschikbaar in andere talen. 

English (shortend version) 

Are you looking for or renting a property from a landlord? And do you think the landlord discriminates or threatens you? Do you think the landlord requires a deposit that is too high or charges unfair service costs? Then you can report this. 

Explanation video

There is also an explanation video available about this new law: Explanation video Good Landlordship Act. This video is also available in other languages. 

Explanation leaflet

Hoe werkt het?

U kunt ongewenst gedrag van een verhuurder melden als: 

 • u een particuliere huurwoning zoekt (niet van een woningcorporatie)
 • u een woning huurt van een particuliere verhuurder of verhuurbemiddelaar. Een verhuurbemiddelaar brengt huurders in contact met particuliere verhuurders.
 • u een buitenlandse werknemer bent met een werk-huurcontract. U werkt en woont dan via bijvoorbeeld een uitzendbureau.

Huurt u van de woningcorporatie WoonFriesland? Meld uw klacht dan bij de corporatie zelf. Die werkt de klacht zelf af.

Bent u lid van De Bewonersraad? Ook zij kunnen u helpen bij vragen en problemen over:

 • onderhoud
 • huurprijs
 • woningverbetering
 • overlast
 • enzovoort

Kijk voor meer informatie op de website van De Bewonersraad:

Regels

U kunt ongewenst gedrag melden in de volgende situaties.

De verhuurder:

 • discrimineert u
 • bedreigt u of maakt u bang
 • vraagt te hoge borg (meer dan 2 maanden kale huur)
 • maakt geen schriftelijk huurcontract
 • geeft u geen goede informatie over:
  • uw rechten en plichten bij de huur van de woning (die niet in het huurcontract staan)
  • de hoogte van de borg en wanneer u die terugkrijgt als het huurcontract stopt
  • informatie hoe u met de verhuurder in contact kunt komen
  • contactinformatie van het meldpunt ongewenst verhuurgedrag
  • de servicekosten: u moet een compleet overzicht van de kosten krijgen

De verhuurbemiddelaar:

 • vraagt bemiddelingskosten

Buitenlandse werknemers (foreign employees)

Er zijn extra regels voor verhuur aan buitenlandse werknemers (migranten). Om buitenlandse werknemers te beschermen, moeten werkgevers contracten voor werken en wonen scheiden. Ook moeten zij huurders schriftelijk informeren in een taal die zij begrijpen.

In English: there are additional rules for renting residence to foreign employees (migrants). To protect foreign workers, employers must separate contracts for work and residence. They must also inform tenants in writing in a language they understand.

Wat moet ik doen?

 • uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. U kunt ook anoniem een melding doen. U geeft uw gegevens dan niet.
 • gegevens van de verhuurder of de verhuurbemiddelaar waarover u de melding maakt
 • het adres, als het om een woning gaat die u huurt of wilt huren
 • beschrijving van de situatie, als dat kan met foto’s en bijlagen

Hoe lang duurt het?

 • U krijgt een bericht van uw melding. De gemeente beoordeelt uw melding zo snel mogelijk. Het is niet altijd mogelijk u daarover te informeren. Bijvoorbeeld omdat u de melding anoniem deed.
 • Blijkt na uw melding dat de verhuur van de woning niet voldoet aan de regels? Dan kan de gemeente de verhuurder verplichten om de woning volgens de regels te verhuren. Of zij geeft de verhuurder een boete.

Meer informatie voor huurders

Is mijn huur te hoog?

Via de huurprijscheck kunt u zelf alvast controleren of uw verhuurder te veel huur vraagt. Lees meer op de pagina Hoeveel huur betaal ik maximaal voor mijn woning? (Rijksoverheid.nl)

Meer informatie voor verhuurders

Als u niet volgens de regels verhuurt

Houdt u zich als verhuurder niet aan de regels? Dan kan de gemeente u een waarschuwing geven of een boete tot € 22.500. Gaat u vaker in de fout dan kan de boete stijgen tot € 90.000. Als dat niet werkt, kan de gemeente het beheer van de woning overnemen. Dat betekent dat u zelf de woning niet meer mag verhuren.

Volgens de wet moet de gemeente de namen van deze verhuurders bekendmaken. Zo kunnen huurders en woningzoekenden zien of een verhuurder zich aan de wet houdt.