Is de informatie waar u naar op zoek bent nog niet openbaar? Dan kunt u een Woo-verzoek indienen. Vermeld in het Woo-verzoek altijd:

 • dat het gaat om een Woo-verzoek
 • over welk publieke taken het gaat
 • om welke of wat voor soort documenten het gaat
 • over welke periode het gaat
 • uw contactgegevens.

Een schriftelijk Woo-verzoek kan worden getuurd naar postbus20@schiermonnikoog.nl.

Een Woo-verzoek is niet altijd nodig

Veel informatie binnen de gemeente is al openbaar. De Woo geldt niet voor informatie die al openbaar is. U kunt die informatie zelf opzoeken. Collegebesluiten en raadsstukken vindt u terug op onze website. Aangevraagde en verleende vergunningen leest u via de website overheid.nl.

Reactietermijn

Na ontvangst van het Woo-verzoek door de gemeente, ontvangt u een bevestiging. Als er nog vragen zijn over uw Woo-verzoek, neemt de behandelaar van het Woo-verzoek contact met u op.

De gemeente heeft 4 weken de tijd om een besluit op uw verzoek te nemen. Als het nodig is, kan deze termijn met maximaal 2 weken worden verlengd. Hier krijgt u dan een bericht van.

Niet alle informatie is openbaar

Wij mogen geen informatie openbaar maken als:

 • daardoor onze economische of financiële belangen in gevaar komen;
 • er vertrouwelijke gegevens in staan;
 • wij niet goed meer kunnen inspecteren, controleren of toezicht houden
 • de privacy van personen in gevaar komt;
 • de veiligheid van personen of bedrijven in gevaar komt;
 • ons goed functioneren of dat van een andere bestuursorganen in gevaar komt.

Vragen

Heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen via 0519-535050.