Wat is het?

De gemeente bepaalt elk jaar de waarde van uw huis, gebouw, perceel of grond. Dit wordt de 'waardering onroerende zaken' (WOZ) genoemd, de WOZ-waarde. De gemeente gebruikt deze waarde om te bepalen hoeveel onroerendezaakbelasting (OZB) u moet betalen.

Direct regelen

Online WOZ-beschikking of taxatieverslag aanvragen(externe link)

WOZ waarde opvragen?

Wat moet ik doen?

De WOZ-waarde staat op de aanslag OZB die u elk jaar krijgt. Als u wilt controleren hoe de waarde bepaald is, dan kunt u het taxatieverslag opvragen bij de gemeente.

Bezwaar maken

U kunt op twee manieren bezwaar maken:

Informeel bezwaar

De snelste en makkelijkste manier is het indienen van een informeel bezwaar.

  • Dit moet u doen binnen 4 weken nadat u de aanslag heeft ontvangen. 
  • U vult de gegevens in het formulier hieronder in en geeft aan waarom u het niet eens bent met de waarde van uw woning
  • Binnen 5 werkdagen na ontvangst van uw melding neemt de taxateur contact met u op
    De taxateur heeft uw informeel bezwaar beoordeeld en deelt u de uitkomst mee. U krijgt gelijk over uw WOZ-waarde. Of niet.

U krijgt gelijk over uw WOZ-waarde

Wij passen uw WOZ-waarde meteen aan. Iedere € 10.000,00 waardeverlaging betekent een daling van de onroerende zaakbelasting (OZB) met ongeveer € 8,00. Ook verminderen wij uw aanslag onroerende zaakbelasting (OZB). U ontvangt dus geen nieuwe aanslag van de gemeente.

U krijgt geen gelijk over uw WOZ-waarde

U kunt dan -Let op: binnen de resterende bezwaartermijn - nog steeds officieel bezwaar maken. Hoe dat moet leest u op de achterzijde van uw aanslagbiljet en/of op de website van de gemeente.

Informeel bezwaar(externe link)

Officieel bezwaar

Als u het niet eens bent met de WOZ-beschikking dient u een officeel bezwaar in. Dat moet u binnen zes weken na de dagtekening van het aanslagbiljet indienen bij de heffingsambtenaar gemeentelijke belastingen.

Hoe werkt het?

  • De gemeente verdeelt woningen in groepen. Een groep bestaat uit vergelijkbare woningen. Zij lijken op elkaar door ligging, bouw en de toestand van het onderhoud.
  • Een taxatiebureau of de gemeente bepaalt de waarde.
  • Eén of een aantal woningen wordt beoordeeld. De andere woningen krijgen dezelfde waarde.
  • De WOZ-waarde is de waarde van de onroerende zaak op 1 januari van het jaar vóór het belastingjaar. Deze datum heet de waardepeildatum.

Extra informatie

De gemeentelijke forensenbelasting en heffingen van het Rijk en waterschap worden ook berekend met de WOZ-waarde.