Woensdag 23 maart 2022 konden alle inwoners van de wijk Nieuw Dokkum zich laten informeren over de plannen voor het aardgasvrij maken van hun woonwijk.

Woensdag 23 maart 2022 konden alle inwoners van de wijk Nieuw Dokkum zich laten informeren over de plannen voor het aardgasvrij maken van hun woonwijk. Er waren vier bijeenkomsten waar veel belangstelling voor was. Tijdens de bijeenkomsten werd kort uitleg gegeven over wat het betekent om een Proeftuin Aardgasvrije Wijk te zijn. Ook was er veel gelegenheid tot het stellen van vragen.

Het isoleren en aardgasvrij maken van de woningen in Nieuw Dokkum willen we samen met de bewoners en onze partners, waaronder WoonFriesland, gaan doen. Er ligt een idee voor het aardgasvrij maken van de woonwijk, maar dit idee kan nog aangepast worden. De komende tijd gaan we vooral gebruiken voor het isoleren van de woningen. Ondertussen denken we na over hoe we gas zouden kunnen vervangen voor een meer duurzame vorm van energie.

We starten nu in de wijk Nieuw Dokkum, maar het is de bedoeling dat we leren van dit project (en andere Proeftuinen in Nederland). Uiteindelijk zullen alle huizen in Nederland beter geïsoleerd worden. Ook zal Nederland overstappen van fossiele brandstoffen naar duurzame energie. Dit is de energietransitie.

De gestelde vragen, en de antwoorden daarop, gaan we bundelen en op onze website zetten. Wanneer dit klaar is, kunt u dit lezen in onze gemeentelijke nieuwsbrief.