Wat is het?

Als we afval goed scheiden, is er minder afval. Veel afval kan gerecycled worden. 

Maar welk afval hoort waar? Gebruik hiervoor de afvalscheidingswijzer van Milieucentraal(externe link). Of gebruik de kleine afvalscheidingswijzer voor Schiermonnikoog onderaan deze pagina. 

 

Hoe werk het?

Afvalscheiding

Op Schiermonnikoog scheidt afvalverwerker Omrin veel afval achteraf. Groente- en fruitafval, kunststof, drankenkartons, plastic en metaal gaan daarom in de inwerpzuil voor huishoudelijk afval.

Papier, glas, textiel, tuinafval, kleding, klein chemisch afval, elektrische apparaten, batterijen en dergelijke moet u wel apart inleveren. Onder 'aanvullende informatie' staat wat u met verschillende soorten afval kunt doen. 

Hoe werkt nascheiding?

Nascheiding is goedkoper en efficiënter. Omrin haalt door nascheiding jaarlijks per huishouden 49 kilo kunststof uit het restafval. Dit is twee keer zoveel als het landelijke gemiddelde (gegevens 2017).

Op Ecopark de Wierde bij Heerenveen komt dit afval in de scheidings- en bewerkingsinstallatie. Hightech machines halen zoveel mogelijk herbruikbare afvaldeeltjes uit deze afvalmix. Dit gebeurt bijna volledig automatisch. Omrin levert herbruikbare grondstoffen uit het afval aan de verwerkende industrie. Deze maken er bijvoorbeeld nieuwe producten van. Zo worden van het gerecycelde plastic nieuwe afvalcontainers gemaakt. Een mooi voorbeeld van het sluiten van kringlopen.

Organisch afval komt in een vergistingsinstallatie terecht. Hiervan wordt groengas geproduceerd.

Kleine afvalscheidingswijzer Schiermonnikoog

Hieronder staat een korte afvalscheidingswijzer voor Schiermonnikoog. Staat een product er niet bij? Kijk dan op de afvalscheidingswijzer van Milieucentraal(externe link).

Accu van telefoon of laptop

Deze kunt u inleveren bij de scheidingsafvalbak in de Spar. Het kan ook bij het klein chemisch afval.

Batterijen

Deze kunt u inleveren bij de scheidingsafvalbak in de Spar. Het kan ook bij het klein chemisch afval.

Blik (metaal)

Dit kan gewoon in de inwerpzuil voor huishouderlijk afval. 

Op Schiermonnikoog haalt Omrin het afval op. Zij scheiden veel afval achteraf. Door dit nascheiden(externe link) kan metaal en blik gewoon bij het huishoudelijk afval in de inwerpzuilen. 

Bouw- en sloopmateriaal

Bouwafval is geen (grof) huisvuil. Lever dit in bij de milieustraat.

Drankkarton

Dit kan gewoon in de inwerpzuil voor huishouderlijk afval. 

Op Schiermonnikoog haalt Omrin het afval op. Zij scheiden veel afval achteraf. Door dit nascheiden(externe link) kunnen drankkartons gewoon bij het huishoudelijk afval in de inwerpzuilen. 

Glas

Glasafval hoort in de glasbak, kijk ook bij afval, glas

Groente- en fruitafval

Dit kan gewoon in de inwerpzuil voor huishouderlijk afval. 

Op Schiermonnikoog haalt Omrin het afval op. Zij scheiden veel afval achteraf. Door dit nascheiden(externe link) kan groente- en fruitafval gewoon bij het huishoudelijk afval in de inwerpzuilen. 

Tuinafval (zoals takken, gemaaid gras) wordt wel gescheiden opgehaald. U kunt dit deponeren op daarvoor aangewezen plekken. Het deponeren van tuinhout (balken, houten zitelementen, e.d.) of (paarden)mest is niet toegestaan.

Grof huisvuil

Lees hiervoor het onderdeel Afval, grofvuil.

Papier en karton

Dit wordt eens per maand opgehaald, kijk bij afval, papier

Plastic

Dit kan gewoon in de inwerpzuil voor huishouderlijk afval. 

Op Schiermonnikoog haalt Omrin het afval op. Zij scheiden veel afval achteraf. Door dit nascheiden(externe link) kan plastic gewoon bij het huishoudelijk afval in de inwerpzuilen. 

Spaarlampen

Deze kunt u inleveren bij de scheidingsafvalbak in de Spar. Het kan ook bij het klein chemisch afval.

Telefoons (kapotte mobieltjes)

Deze kunt u inleveren bij de scheidingsafvalbak in de Spar. Het kan ook bij het klein chemisch afval.

Textiel

Dit kunt u inleveren bij de scheidingsbak in de Spar. Neem voor grote hoeveelheden contact op met de Spar.

Tuinafval

Takken, gemaaid gras, enz. kunt u neerleggen op daarvoor aangewezen plekken verpreid in het dorp. Het neerleggen van tuinhout (balken, houten zitelementen, e.d.) of (paarden)mest is niet toegestaan.

Vet

Frituurvet en andere vetten kunt u inleveren bij de grote afvalbak in de Spar. Spoel olie en vetten niet door de gootsteen, want ze veroorzaken verstoppingen van het riool. Motorolie en smeervet horen bij het klein chemisch afval