Wat is het?

U kunt gemeentelijke belastingen in één keer betalen of in termijnen. Meestal mag u in termijnen betalen als u tijdelijk niet kunt betalen, bijvoorbeeld omdat u financiële problemen hebt. U kunt dan een betalingsregeling aanvragen. Als de gemeente akkoord gaat, mag u de gemeentelijke belastingen in termijnen betalen.

Voor de aanslag gemeentelijke belastingen en de nota grafrechten, biedt de gemeente Schiermonnikoog de mogelijkheid om een betalingsregeling aan te vragen. Voor legesnota’s (vergunningen), toeristenbelasting, huren, pachten, etc. is geen uitstel van betaling mogelijk.

Direct regelen

Betaling in tien termijnen via automatische incasso

Op Schiermonnikoog betaalt u automatisch in tien termijnen als u kiest voor het automatisch incasseren van de gemeentelijke belastingen via uw bank. Lees hier meer over machtiging automatische incasso. Als u betaalt via automatische incasso is een betalingsregeling vaak niet nodig. 

Betaling in twee termijnen

Maakt u geen gebruik van automatische incasso dan moet u de gemeentelijke belastingen in twee termijnen betalen. De eerste termijn is één maand na de aanslagdatum en de tweede (en laatste) termijn binnen drie maanden na de aanslagdatum. 

Als u gebruik maakt van automatische incasso (zie hierboven) betaalt u de aanslag automatisch in tien termijnen. Als u betaalt via automatische incasso is een betalingsregeling vaak niet nodig. 

Betalingsregeling

Wilt u geen gebruik maken van automatische incasso en een betalingsregeling aanvragen, dan vragen wij u om het formulier 'verzoek betalingsregeling' hieronder in te vullen en de gevraagde bewijsstukken bij te voegen. U kunt uitsluitend via dit formulier een betalingsregeling aanvragen. Wij kunnen u op (telefonisch) verzoek een papieren versie van dit formulier toezenden.

Wat moet ik doen?

Stuur uw verzoek tot een betalingsregeling binnen 6 weken na de datum op het aanslagbiljet naar de gemeente.

Extra informatie

De gemeente kan ook gemeentelijke belastingen kwijtschelden. Dit kan alleen als u een laag inkomen of laag vermogen hebt.