Op 9 februari was er een bewonersbijeenkomst vanuit het project ‘Aardgasvrij Eiland: proeftuin Nieuw-Dokkum’. Bijna 60 bewoners waren aanwezig bij de middag- of avondsessie om luisteren naar de stand van zaken.

Projectleider Johan Duut stelde 3 ideeën voor. Het eerste idee is om snel te starten met het overstappen van koken op gas naar inductie. Johan vertelt: “Dit is een mooie eerste stap die voor de meeste mensen ook snel uit te voeren is. En mensen die al zijn overgestapt zijn positief over het koken op inductie. Koken gaat sneller en de kookplaat is makkelijk schoon te houden. Bovendien gaat de energie ook echt de pan in en er niet omheen, zoals bij een gasvlam wel het geval is. Daardoor is er minder energie nodig.” Voor het overstappen op inductie wil de gemeente hulp en subsidie geven.

Ten tweede is het voorstel om het isoleren van woningen breed voor het hele eiland op te pakken en dus niet alleen voor Nieuw-Dokkum. Johan: “Met de hoge gasprijzen en de afhankelijkheid van aardgas uit het buitenland willen veel bewoners graag aan de slag om gas en dus geld te besparen. Daarom gaan we iedereen helpen die dat wil, onder andere met een gratis wat-is-wijs-advies. Dit is een praktisch advies over maatregelen om gas te besparen, wat het kost en hoe je het kunt betalen.” De projectleider presenteerde de ‘gasbespaarschijf van vijf’ waarmee woningen via kleinere en grotere stappen uiteindelijk helemaal aardgasvrij kunnen worden.

Als laatste ging de bijeenkomst over het duurzaam verwarmen van Nieuw-Dokkum met een warmtenet. Dit lijkt de beste mogelijkheid om de woningen en andere gebouwen in de wijk te verwarmen zonder aardgas. Daarbij deed Johan het voorstel om 22 woningen aan het plan voor het warmtenet toe te voegen. Johan: “Die woningen staan aan de westkant van de Willem Dijkstraat en het is logischer om die mee te nemen als het warmtenet daar toch al langs gaat.” Vanuit het project worden de technische mogelijkheden en onmogelijkheden voor alternatieven van aardgas netjes op een rijtje gezet. Als het warmtenet er komt, krijgt iedereen een warmteketel thuis waarmee de woning wordt verwarmd. Huurders en woningeigenaren moeten volgend jaar instemmen met het ontwerp van een warmtenet, anders komt het er niet. Het kan dan in 2025 of 2026 klaar zijn.

Over de 3 ideeën konden bewoners van Nieuw-Dokkum tijdens de bijeenkomst in gesprek gaan en vragen stellen

De presentatie met het verslag van de bewonersbijeenkomsten kunt u hieronder inzien.

Presentatie en verslag bewonersbijeenkomst 09-02-2023