Op Schiermonnikoog werken we hard aan een duurzame leefomgeving. We nemen verantwoordelijkheid voor ons landschap, ons energieverbruik, ons water en onze grondstoffen.

Energiecoöperatie de Sintrale

Op Schiermonnikoog helpt de lokale energiecoöperatie de Sintrale het eiland om duurzaam en zelfvoorzienend te worden. De Sintrale werkt aan collectieve zonnedaken en energiebesparende maatregelen, zoals isolatie van huizen en gebouwen en elektrisch vervoer. Inwoners van het eiland en verenigingen, bedrijven en instellingen kunnen lid worden van de Sintrale (meer informatie(externe link)).

Geen gaswinning en stroomkabels rondom Schiermonnikoog 

Schiermonnikoog ligt in het Werelderfgoed Waddenzee en is voor een groot deel Natura2000-gebied. We zijn ons extra bewust van de kwetsbaarheid van onze natuur. Daarom staan we kritisch tegenover alle vormen van delfstofwinning in (de omgeving van) het Waddengebied. Daarnaast willen we de aanleg van een stroomkabel vanaf windmolenparken door en in de directe nabijheid van het eiland Schiermonnikoog voorkomen. We willen onze leefomgeving beschermen, koesteren en behouden.

Duurzame projecten

Wereldwijd verandert het klimaat. Ook op Schiermonnikoog moeten we zuiniger omgaan met ons energieverbruik en zoveel mogelijk energie duurzaam opwekken. Zo zorgen we voor een betere toekomst voor ons én onze kinderen. Samen met andere Friese overheden en partners wordt gewerkt aan de Regionale Energiestrategie (RES)(externe link). De gemeente werkt ook zelfstandig aan een duurzaam, zelfstandig en economisch gezond eiland binnen het project Dursum Eilaun.

Biodiversiteit

Een groot gedeelte van het eiland is onderdeel van het Nationaal Park Schiermonnikoog, dit wordt beheerd en beschermd door Natuurmonumenten. De gemeente werkt ook aan biodiversiteit, dit ziet u onder meer in het maaibeheer. Sinds het voorjaar van 2021 maait de gemeentelijke buitendienst sommige plekken in en buiten het dorp minder vaak. Zo krijgen grassen en kruiden de kans om tot bloei te komen. Dit is belangrijk voor insecten, zoals vlinders en bijen.