Wat is het?

Een evenement is een gebeurtenis die voor het publiek toegankelijk is. Een klein evenement hoeft u alleen te melden bij de gemeente. Dit geldt met name voor kleinschalige eendaagse evenementen, bijvoorbeeld een straatfeest met uw buurtgenoten of een barbecue.

Direct regelen

U kunt een klein evenement melden als het voldoet aan onderstaande zaken:

 • Aantal aanwezigen < 200 personen;
 • Evenement vindt plaats tussen 8.00 – 23.00 uur;
 • Geen versterkte muziek;
 • Evenement belemmert niet het verkeer;
 • Evenement vindt niet plaats in een natuurgebied;
 • Er worden geen grote objecten geplaatst.

Voldoet u aan bovenstaande zaken vraag dan een vergunning klein evenement aan.

Kosten

Gratis

Verwachte afhandeltijd

Meld uw kleine evenement minimaal tien werkdagen van tevoren. U krijgt een bevestiging van uw melding.

Hoe werkt het?

Als u zich aan onderstaande regels houdt, hoeft u een evenement alleen te melden.

Spelregels Kleine Evenementen

 1. Meld minimaal tien werkdagen van tevoren aan de gemeente dat u een klein evenement wilt houden. Download hiervoor het aanmeldingsformulier.
 2. Tijdens het evenement moet een contactpersoon telefonisch bereikbaar zijn.
 3. Bij meer dan 200 personen bij uw evenement is een vergunning nodig.
 4. Het evenement vindt plaats tussen 08.00 en 23.00 uur.
 5. U mag geen versterkte muziek ten gehore brengen.
 6. Het evenement mag niet plaatsvinden op de rijbaan of parkeerplaats of anderszins een belemmering vormen voor het verkeer en de hulpdiensten.
 7. Het evenement mag niet plaatsvinden in een natuurgebied.
 8. Slechts kleine objecten mogen worden geplaatst met een oppervlakte van minder dan 10 m² per object.
 9. U informeert de buurt vooraf over uw evenement.
 10. U moet direct na het evenement opruimen. De kosten voor het ophalen van achtergebleven vuil, worden verhaald op de organisator.

Als u niet kunt voldoen aan de spelregels moet u een evenementenvergunning aanvragen.

Op de naleving van de spelregels wordt toezicht gehouden. Als een toezichthouder constateert dat de spelregels worden overtreden, kunnen zij hiertegen optreden en het evenement stilleggen. Aanwijzingen van politie, brandweer en gemeente moeten altijd worden opgevolgd.

Houd het terrein schoon! U draagt er zorg voor dat na beëindiging van de activiteiten de straat en de directe omgeving daarvan zo wordt schoongemaakt, dat verspreiding van zwerfvuil wordt voorkomen. Bij nalatigheid wordt het betreffende terrein op uw kosten tegen de geldende tarieven, door de gemeente schoon gemaakt.

Wat moet ik doen?

Vul het in en lever dit minimaal tien werkdagen van tevoren in bij de gemeente.

Geef bij de aanvraag de volgende informatie:

 • naam en (e-mail)adres van de organisator
 • naam en contactgegevens (mobiel telefoonnummer) van de contactpersoon op het evenement
 • datum en tijdstip van het evenement
 • locatie van het evenement
 • omschrijving van activiteiten op het evenement
 • verwacht aantal bezoekers of deelnemers

Andere vergunningen of ontheffingen

Het kan zijn dat u nog andere vergunningen of ontheffingen moet aanvragen. Bijvoorbeeld een parkeerontheffing of ontheffingen voor het schenken van alcohol. Heeft u hierover vragen? Neem dan contact op met de gemeente.

Activiteit of evenement in het Nationaal Park

Organiseert u een (sport)activiteit of evenement op terrein dat in beheer is van Vereniging Natuurmonumenten (vrijwel het gehele natuurgebied van Schiermonnikoog)? Vraag dan toestemming aan Natuurmonumenten(externe link).

Stuur de toestemming van Natuurmonumenten mee bij uw melding klein evenement bij de gemeente.

Hoe lang duurt het?

Zorg ervoor dat u uw kleine evenement minimaal tien werkdagen van tevoren meldt. U krijgt een bevestiging van uw melding.

Meld u het kleine evenement te laat, dan kan de gemeente uw evenement verbieden.