Binnenkort ontvangt u de aanslag gemeentelijke belastingen en WOZ beschikking voor het jaar 2024. 

U kunt daarop zien voor welke belasting(en) u deze aanslag krijgt en de berekening van het totaalbedrag. Bent u op 1 januari eigenaar of huurder van een (niet)woning in de gemeente dan ziet u op de aanslag ook de WOZ waarde. 

Meer informatie over tarieven, bezwaar, kwijtschelding etc. 

Bezwaar maken tegen WOZ-waarde

U kunt op twee manieren bezwaar maken tegen de WOZ-waarde:

1. Informeel bezwaar

De snelste en makkelijkste manier is het indienen van een informeel bezwaar. Dit moet u doen binnen 5 weken nadat u de aanslag heeft ontvangen. Plan hiervoor een moment in en vul hiervoor het formulier in op onze website. De taxateur neemt op het afgesproken tijdstip contact met u op.

2. Officieel bezwaar

Als u het niet eens bent met de WOZ-beschikking dient u een officeel bezwaar in. Dat moet u binnen zes weken na de dagtekening van het aanslagbiljet indienen bij de heffingsambtenaar gemeentelijke belastingen.

Kijk voor meer informatie op  woz-waarde