Wat is het?

U mag maximaal tien keer per jaar een festiviteit organiseren in uw horecabedrijf, recreatiebedrijf of vereniging waarbij de geldende geluidsvoorschriften niet van toepassing zijn. Denk hierbij aan:

  • een feest met een DJ
  • een liveoptreden van een band in uw bedrijf

Er zijn instellingen die een beperking hebben van de mogelijkheid tot het overschrijden van de geluidsnormen, bijvoorbeeld vanwege natuur- milieu en/of horecawetgeving. Als u wilt weten of dit op uw situatie van toepassing is, neem dan contact op met de gemeente.

Wilt u een festiviteit organiseren? Meld dit dan bij de gemeente door middel van het meldingsformulier incidentele festiviteit.

Wilt u buiten, bijvoorbeeld op uw terras, versterkte muziek laten horen? Dan hebt u een ontheffing geluidhinder nodig.

Hoe werkt het?

De gemeente beoordeelt de meldingen. Onvolledige en/of niet tijdig ingeleverde meldingsformulieren worden niet beoordeeld. De geluidsnorm mag dan dus niet worden overschreden.

Maatregelen tijdens uw festiviteit

Natuurlijk moet u wel maatregelen treffen om de geluidsoverlast zoveel mogelijk te beperken. Denk bijvoorbeeld aan het sluiten van ramen en deuren tijdens het optreden. De muziek moet om uiterlijk 01.00 uur zijn beƫindigd.

Wat moet ik doen?

U meldt uw festiviteit bij de gemeente. Geef hierbij de volgende informatie:

  • gegevens inrichting (uw bedrijf)
  • omschrijving van activiteiten
  • verwachte geluidsproductie (soort, tijd en plaats)

Doe uw melding uiterlijk tien werkdagen voor de aanvang van de festiviteit.

Wat kost het?

Aan de ontheffing geluidhinder zijn geen kosten verbonden.

Hoelang duurt het?

De verwachte afhandeltijd is 5 werkdagen.