Inschrijving woningzoekende

Wat is het?

U kunt zich bij de gemeente inschrijven als woningzoekende voor een sociale huurwoning.

Voor het wonen in een sociale huurwoning op Schiermonnikoog gelden bindingseisen omdat er op Schiermonnikoog maar weinig woningen zijn.

Hoe werkt het?

U kunt zich bij de gemeente inschrijven als woningzoekende. Doe dit alleen als u kunt voldoen aan de eisen voor een huisvestingsvergunning van de gemeente.

Reageren op vrijkomende woningen

Wanneer u eenmaal bent ingeschreven, kunt u reageren op vrijkomende woningen die wij publiceren in de gemeentelijke nieuwsbrief en op onze website.

Na sluiting van de reactietermijn brengt het college van burgemeester en wethouders een advies uit aan WoonFriesland. Tussen sluiting van de reactietermijn en toewijzing van de woning zit ongeveer twee weken. Mensen die hebben gereageerd op een woning ontvangen allemaal kort bericht per e-mail of de woning wel of niet is toegewezen. 

Inkomensverklaring

Voordat WoonFriesland een woning definitief toewijst, hebben zij een inkomensverklaring (een zogenaamde IB60-verklaring) nodig. Deze verklaring kunt u kosteloos aanvragen via de Belastingtelefoon op telefoonnummer 0800-0543. Houdt hierbij uw Burgerservicenummer gereed. Een inkomensverklaring is één jaar geldig.

Jaarlijks verlengen inschrijving

Ieder jaar moet u uw inschrijving (kosteloos) verlengen. Dit doet u door een verlengingsformulier in te vullen. Dit formulier is elk jaar vanaf 1 november beschikbaar. 

Mensen die zich na 1oktober hebben ingeschreven, hoeven het eerste jaar niet te verlengen. Z gaan automatisch mee naar het volgende jaar. 

Wanneer een woningzoekende de inschrijving niet heeft verlengd, gaan wij er van uit dat hij/zij niet langer op zoek is naar een woning. De woningzoekende krijgt dan in januari een bevestigingsbrief van uitschrijving.

Uitschrijving

Burgemeester en wethouders halen een inschrijving door indien:

  • aan de woningzoekende in de gemeente een bij het huishouden passende woonruimte is aangeboden en deze door de woningzoekende is aanvaard;
  • de woningzoekende daarom verzoekt;
  • de woningzoekende is overleden;
  • de woningzoekende de inschrijving niet heeft verlengd;
  • de woningzoekende gedurende drie jaar niet actief heeft gereageerd op een passende woonruimte, zoals bedoeld in Artikel 11 Passend toewijzen;
  • de woningzoekende voor de tweede maal een aangeboden, bij het huishouden passende woonruimte zoals bedoeld in Artikel 11 Passend toewijzen, heeft geweigerd, terwijl hier naar het oordeel van burgemeester en wethouders geen gegronde redenen zijn aangevoerd;
  • de woningzoekende fraudeert met zijn inschrijfgegevens om hierdoor een voorrangspositie te krijgen op andere woningzoekenden.

Wat moet ik doen?

Op het formulier inschrijving woningzoekende vult u uw persoonlijke gegevens in.

Geef ook aan welke economische en/of maatschappelijke binding u heeft met Schiermonnikoog. Zo weten wij of u een huisvestingsvergunning kunt krijgen.

Wanneer u een woning krijgt toegewezen, moet u een inkomensverklaring kunnen laten zien die niet meer dan een jaar oud is.

Wat kost het?

Een inschrijving woningzoekende kost € 22,90 (2024)

Hoe lang duurt het?

Uw inschrijving is per direct geldig.

U ontvangt binnen twee weken een bevestiging.

Meer informatie

U kunt zich laten inschrijven voor de volgende woningcategorieën:

Seniorenwoning

Woning met maximaal twee slaapkamers waarvan minstens één op de begane grond, toilet en douchegelegenheid op de begane grond. Meestal in gebruik door 65+'ers.

Studio

Eenkamerwoning: woon/slaapkamer in één. Meestal in gebruik door starters. Goedkope woningen.

Kleine woning

Woonkamer/keuken met minstens één aparte slaapkamer. Meestal in gebruik door starters die een studio ontgroeid zijn.

Gezinswoning

Woonkamer/keuken met minstens twee aparte slaapkamers. Meestal in gebruik door jonge stellen, al dan niet met kind.

Grote gezinswoning

Woonkamer/keuken met minstens drie aparte slaapkamers. Meestal in gebruik door gezinnen met twee of meer kinderen.

Deze indeling in categorieën is bedoeld om inzicht te krijgen in de woningbehoefte. U kunt ook reageren op een andere categorie woning.