Wat is het?

Een evenement is een gebeurtenis die voor het publiek toegankelijk is. Een klein evenement hoeft u alleen te melden bij de gemeente. Dit geldt voor kleinschalige eendaagse evenementen, bijvoorbeeld een straatfeest met uw buurtgenoten of een barbecue.

Hoe werkt het?

Als u zich aan onderstaande regels houdt, hoeft u een evenement alleen te melden.

Spelregels Kleine Evenementen

  1. Het aantal aanwezigen bedraagt niet meer dan 100 personen.
  2. Het evenement vindt plaats tussen 08.00 en 23.00 uur.
  3. U mag geen harde versterkte muziek (of andere geluiden) ten gehore brengen (tot maximaal 85 dB(A).
  4. Het evenement mag niet plaatsvinden op de rijbaan of parkeerplaats of anderszins een belemmering vormen voor het verkeer en de hulpdiensten.
  5. Slechts kleine objecten mogen worden geplaatst met een oppervlakte van minder dan 10 m² per object.
  6. Bij een evenement in het natuurbied heeft u toestemming nodig van beheerder Natuurmonumenten: terreintoestemming Natuurmonumenten
  7. U informeert de buurt vooraf over uw evenement.
  8. Tijdens het evenement moet een contactpersoon telefonisch bereikbaar zijn.
  9. U moet direct na het evenement opruimen. De kosten voor het ophalen van achtergebleven vuil, worden verhaald op de organisator.
  10. Meld minimaal tien werkdagen van tevoren aan de gemeente dat u een klein evenement wilt houden. Vul hiervoor het formulier onder 'direct regelen' in. 

Als u niet kunt voldoen aan de spelregels moet u een evenementenvergunning aanvragen.

Op de naleving van de spelregels wordt toezicht gehouden. Als een toezichthouder constateert dat de spelregels worden overtreden, kunnen zij hiertegen optreden en het evenement stilleggen. Aanwijzingen van politie, brandweer en gemeente moeten altijd worden opgevolgd.

Houd het terrein schoon! U draagt er zorg voor dat na beëindiging van de activiteiten de straat en de directe omgeving daarvan zo wordt schoongemaakt, dat verspreiding van zwerfvuil wordt voorkomen. Bij nalatigheid wordt het betreffende terrein op uw kosten tegen de geldende tarieven, door de gemeente schoon gemaakt.

Wat moet ik doen?

Vul het formulier onder 'direct regelen' in. Zorg dat u dit minimaal tien werkdagen van tevoren doet. 

Andere vergunningen of ontheffingen

Het kan zijn dat u nog andere vergunningen of ontheffingen moet aanvragen. Bijvoorbeeld een parkeerontheffing of ontheffingen voor het schenken van alcohol. Heeft u hierover vragen? Neem dan contact op met de gemeente.

Activiteit of evenement in het Nationaal Park

Organiseert u een (sport)activiteit of evenement op terrein dat in beheer is van Vereniging Natuurmonumenten (vrijwel het gehele natuurgebied van Schiermonnikoog)? Vraag dan toestemming aan: terreintoestemming Natuurmonumenten

Stuur de toestemming van Natuurmonumenten mee bij uw melding klein evenement bij de gemeente.

Daarnaast mag u nooit flora en fauna verstoren. Vrijwel het gehele natuurgebied van Schiermonnikoog is onderdeel van Natura2000. 

Wat kost het?

Het melden van een klein evenement is gratis. 

Hoe lang duurt het?

Zorg ervoor dat u uw kleine evenement minimaal tien werkdagen van tevoren meldt. U krijgt een bevestiging van uw melding.

Meld u het kleine evenement te laat, dan kan de gemeente uw evenement verbieden.