De weg naar een aardgasvrije wijk zal meerdere jaren duren. Het project bestaat uit drie fasen die we hieronder verder uitleggen:

  1. Voorbereiding
  2. Isolatie-aanpak
  3. Realisatie 

1) Voorbereiding

In fase voorbereiding werken we aan het inrichten van het project. We zorgen ervoor dat het bestuurbaar is en dat alle betrokkenen op de hoogte zijn van de voortgang. Zowel de bewoners, als de ondernemers en ook de scholen.

Bewoners betrekken we onder andere in de vorm van werkgroepen. Er zijn nu 5 werkgroepen opgericht:

  1. Communicatie & participatie
  2. Techniek
  3. Koppelkansen
  4. Financiering
  5. Isolatie aanpak

Het verschilt per werkgroep hoe vaak we bij elkaar komen. Wilt u meer informatie of u aanmelden bij één of meerdere van de werkgroepen? Neem dan contact met ons op via duurzaam@schiermonnikoog.nl.

We begrijpen dat het niet voor iedereen mogelijk is om deel te nemen aan de werkgroepen. We vinden het wel belangrijk dat we iedereen bereiken met informatie over het project. We willen daarom meedoen op verschillende manieren mogelijk maken.

We gaan inwoners vragen hoe zij betrokken willen worden. In ieder geval gaan we deur-aan-deur-bezoeken opzetten. Daarnaast komen er energiecoaches om bewoners in de wijk te begeleiden bij de verandering en besparingstips te geven.

Ook leggen we in deze fase de basis voor de techniekkeuze. We controleren of onze aannames die gedaan zijn bij de subsidie aanvraag kloppen en onderzoeken hoe we het project financieel goed kunnen inrichten.

 

2) Isolatie aanpak

 

In deze fase ligt de focus op het voldoende geïsoleerd krijgen van alle woningen in de wijk. We voeren Energiescans uit zodat we een goed beeld krijgen van de huidige status van de woningen. Koplopers inspireren de wijkbewoners in de mogelijkheden en we delen geleerde lessen. De werkgroep isolatie-aanpak helpt de wijk met initiatieven om (als collectief) geld te kunnen besparen.

Energiescans: werkwijze

Om een goed beeld te krijgen van de staat van uw woning, gaan we onder andere kijken naar het energieverbruik, de isolering van uw huis, de isolatiewaarden van uw glas en de energiebesparende maatregelen die u al heeft toegepast in uw woning. Met deze gegevens, en het aanvullende onderzoek van de energieadviseur, wordt een rapport opgesteld. In dit rapport staat duidelijk welk energielabel uw woning heeft, waar u nog stappen kunt zetten en hoeveel dit gaat kosten. Ook in de stappen die u daarna zal zetten, waaronder de financiering, inkoop en uitvoering van de maatregelen, begeleiden wij u vanuit de gemeente. U kunt hierbij denken aan gezamenlijke inkoop van materiaal of een gesprek over financieringsmogelijkheden.

Koppelkansen

Ook de koppelkansen werken we in deze fase verder uit. Als er werkzaamheden plaatsvinden in de wijk, of in de woningen, kunnen we op verschillende manieren het moment slim benutten. Dit kan een herinrichting van de wijk betekenen door bijvoorbeeld het toevoegen van meer groen of op gebied van riolering en wegen. Op kleinere schaal kan een woningverbouwing aanleiding zijn om direct andere (comfort) wensen mee te nemen. Denk hierbij aan het installeren van vloerverwarming of een traplift.

 

3) Realisatie

 

We zullen samen met de inwoners van de wijk onderzoeken of een collectief systeem (bijvoorbeeld een warmtenet) voor de wijk een haalbare en wenselijke techniekkeuze is. Als dit zo is zal een realisatiefase volgen waarin dit systeem aangelegd kan worden.

Of we kiezen voor individuele oplossingen, waarbij we door middel van subsidies en collectieve inkoop samen kunnen werken.