Ontheffing rijverbod strandrijden Schiermonnikoog

Wat is het?

Voor inwoners van Schiermonnikoog is het toegestaan om met een motorvoertuig langs de kustlijn van het Noordzeestrand te rijden. Hiervoor moet het voertuig allereerst een eilander ontheffing hebben. Bij die ontheffing kunt u aangeven of u ook op het strand wilt rijden.

Voor het rijden op het strand zijn (gedrags-)regels opgesteld, mede omdat ons strand is gelegen in Natura2000 gebied en de status Nationaal Park heeft. Ook moet u rekening houden met andere strandgebruikers.

Geen tijdelijke ontheffingen

De gemeente geeft geen tijdelijke ontheffingen af voor rijden op het strand. Ook niet voor speciale gelegenheden zoals bruiloften.

Direct regelen

U kunt een strandontheffing aanvragen bij uw ontheffing voor het rijden op Schiermonnikoog: ontheffing rijverbod inwoner Schiermonnikoog.

Vraagt u de strandontheffing apart aan? Neem dan contact op met de publieksbalie van de gemeente Schiermonnikoog.

Hoe werkt het?

Voor het aanvragen van een ontheffing voor inwoners van Schiermonnikoog gelden de volgende voorwaarden:

  • U woont op Schiermonnikoog en staat ingeschreven bij de gemeente Schiermonnikoog
  • Geldig voor onbepaalde tijd
  • Kentekengebonden
  • Beschikbaar voor één motorvoertuig per adres
  • U houdt zich aan de voorwaarden die gelden voor rijden op het strand, deze kunnen tussentijds wijzigen. U krijgt hiervan dan bericht.

U kunt een strandontheffing aanvragen bij uw ontheffing voor het rijden op Schiermonnikoog.

U kunt ook apart een strandontheffing aanvragen.

Wat kost het?

De kosten voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een ontheffing bedragen:

  • Eilander strandontheffing: € 22,90 (2024)
  • Naast de gemeentelijke kosten (leges) voor een ontheffing betaalt u ook voor het meenemen van uw voertuig op de veerboot. De prijzen vindt u op www.wpd.nl.

Hoe lang duurt het?

De ontheffing dient u uiterlijk 3 werkdagen voorafgaand aan de dag waarvoor de ontheffing moet gelden aan te vragen. Afwijking van de indieningstermijn wordt slechts in zeer uitzonderlijke gevallen toegestaan.