Collegeleden

Het college van burgemeester en wethouders (B&W) vormt het dagelijks bestuur van de gemeente. Elk collegelid heeft een eigen portefeuille. Het college bereidt de raadsbesluiten voor en is de eerstverantwoordelijke voor de financiën van de gemeente. Op dinsdag vergadert het college. Deze vergaderingen zijn niet openbaar, maar de besluiten van het college worden gepubliceerd op deze website. Het huidige college bestaat uit:

Burgemeester I. (Ineke) van Gent

Wethouder J.C. (Johan) Hagen (Samen voor Schiermonnikoog)

Wethouder  I.(Ilja) Zonneveld (Schiermonnikoogs Belang)

Gemeentesecretaris R. (René) Thedinga

Er zijn geen bestuursorganen aan dit type gekoppeld.