In het Nederlandse Klimaatakkoord is afgesproken om in 2050 aardgasvrij te zijn. Ook is afgesproken in 2030 nog maar de helft van de broeikasgassen uit te stoten ten opzichte van 1990. Daarom is vanuit de rijksoverheid het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) opgezet. Wij doen hier als gemeente aan mee.

Programma Aardgasvrije Wijken: een kans

Het Programma Aardgasvrije Wijken is een (subsidie)bijdrage vanuit het rijk. Het doel is om te leren van proeftuinen. Op deze manier willen we leren hoe aardgasvrij zijn en de weg ernaartoe eruit gaat zien.

Omdat deze ‘proefwijken’ voorlopen op de rest van Nederland, ontvangen de wijken een vergoeding voor het deel van de investering dat op dat moment als “onrendabel” wordt beschouwd. Dit wordt de onrendabele top genoemd. Daarnaast ontvangen deze gemeenten extra ondersteuning vanuit de Ministeries die hieraan werken.  

Net als veel andere gemeenten heeft de gemeente Schiermonnikoog hiervoor een aanvraag ingediend. Voor de wijk Nieuw Dokkum. Die aanvraag is goedgekeurd. We hebben een bijdrage van 2,3 miljoen ontvangen. Zo wordt het eiland ondersteund in haar ambitie naar een duurzaam, zelfvoorzienend eiland.

Waarom Nieuw Dokkum?

De wijk bestaat uit een groot aantal van dezelfde soorten woningen. Deze woningen zijn vooral gebouwd in de jaren '70. Omdat de woningen veel hetzelfde zijn, kunnen we makkelijker en sneller isoleren en besparen.

Wat we gemerkt hebben is dat er bij hevige regenval, vaak wateroverlast ontstaat in sommige straten. Met het herinrichten van de wijk kunnen we hiervoor een oplossing zoeken. Daarnaast gaan we met inwoners van de wijk in gesprek om te kijken of we nog meer kunnen verbeteren aan de leefbaarheid in de wijk.

Ook vindt er in de komende jaren rond de basis- en middelbare school sloop en nieuwbouw plaats (het Leer- en Ontwikkelcentrum). Dit is een mooie gelegenheid om in deze wijk te starten.

De grenzen van Nieuw Dokkum

Hier liggen de grenzen van de wijk Nieuw Dokkum: in het noorden het Kerkelaantje, de Oosterreeweg in het oosten, de Willem Dijkstraat in het westen en Heereweg in het zuiden. Het gaat om alle woningen en gebouwen die hier tussen liggen. U vindt de grenzen ook terug op onderstaande kaart.

Grenzen PAW-gebied Nieuw Dokkum

Sla de kaart over en ga naar de tekstversie van: Grenzen PAW-gebied Nieuw Dokkum

Tekstversie

Grenzen PAW-gebied Nieuw Dokkum

Locatie

De grenzen van het PAW-gebied: in het noorden het Kerkelaantje, de Oosterreeweg in het oosten, de Willem Dijkstraat in het westen en buitenrand van Buterblom in het zuiden. Het gaat om alle woningen en gebouwen die hier tussen liggen. 

Laatste nieuws over duurzaam Schiermonnikoog