Vanaf zomer 2022 doen we het volgende:

  1. Opzetten van een projectstructuur waarin wij als gemeente kunnen samenwerken met onze projectpartners. Dit zijn onder andere de Sintrale, Liander, WoonFriesland, bouwproject LOC (Leer- en Ontwikkelcentrum, de nieuwbouw van de school), Bouwbedrijf Dijkstra, Installatiebedrijf Vlasma en Stedin.
  2. Inrichten van werkgroepen waarin we het project inhoudelijk meer vorm kunnen gaan geven. In de werkgroepen praten we met inwoners en specialisten over verschillende onderwerpen.
  3. Organiseren van betrokkenheid. Het is belangrijk dat iedereen binnen het project weet wat ieders rollen, taken en verantwoordelijkheden zijn.
  4. De informatievoorziening richting bewoners opstarten en verder inrichten. Denk daarbij aan informatiebijeenkomsten, inloopmogelijkheden, folders etc. 
  5. Het verder doorrekenen van een financieel plan is van belang nu de subsidie daadwerkelijk toegekend is. Ten tijde van het opstellen van de aanvraag van de PAW-bijdrage zijn er aannames en uitgangspunten gekozen. Het is belangrijk dat deze kloppen om het project te laten slagen. Daarom laten we in deze fase van het project een begroting maken met hierin alle voorwaarden en uitgangspunten.
  6. In de projectbegroting is informatie over de totale warmtevraag nodig. De huidige en toekomstige isolatiestaat van de woningen is hierbij belangrijke informatie. Dit willen we gaan ophalen middels de uitvoering van Energiescans. In deze fase van het project gaan we vaststellen waaruit een Energiescan moet bestaan en hoe we deze kunnen vormgeven. Dit doen we met een eerste groep aan koplopers in de wijk, die zich naar aanleiding van de oproep in de bewonersbrief (juni 2022) aangemeld hebben.

Laatste nieuws over duurzaam Schiermonnikoog